Om mellemrum

Close

Velkommen til MELLEMRUM festivalens hjemmeside! (for English, see below)

MELLEMRUM festivalen fandt sted for sidste gang i København i maj 2014, og siden her fungerer nu som arkiv – du er velkommen til at kigge rundt. Selv om festivalen er stoppet i København lever den videre ude i verden i form af konceptet MELLEMRUM Encounters, hvor der skabes byvandringer i byer verden over i samarbejde med lokale kunstnere og beboere. For mere info, se denne hjemmeside: http://www.kittjohnson.dk/stedsspecifiktkoncept

 

Welcome to the MELLEMRUM festival website!

The MELLEMRUM festival took place for the last time in Copenhagen in May 2014, and this website now functions as an archive – please feel free to have a look. Although the festival’s life in Copenhagen has come to an end, it lives on internationally in the shape of the concept MELLEMRUM Encounters, where urban walks through cities around the world are created in collaboration with local artists and residents. For more info, please visit this website: http://www.kittjohnson.dk/english/site-specific-concept

Vi er nået til nr. 4 i rækken af
Mellemrums festivaler, der hvert
andet år i maj udsætter et snit
af det urbane landskab for en
performativ fortolkning.
I 2008 var det Indre By der lagde
asfalt til. I 2010 Nørrebro og 2012 Vesterbro. 

MELLEMRUM konfronteres nu med en anden type urban struktur, nemlig randområdets klondike. Således er turen i maj 2014 kommet til Sydhavnen, som Kgs. Enghave bliver kaldt: et tyndtbefolket område hvis grænser er til stadig forhandling.

For bare 85 år siden gik indbyggerne under navnet udensogns beboere og først i 1944 fik de eget postdistrikt. Med den tunge industris indtog forvandledes dette ingenmandsland til ”arbejderklassens Hellerup”. Og med dens exit blev Sydhavnen til ”socialt belastet bydel”. Men hverken det første, eller det sidste har formået at gøre kål på de resistente lommer af anarkistisk foretagsomhed, som fra tidernes morgen har præget området. Det her er mulighedernes land. Det er her der er plads til selvbyggere, skrothandlere, husbådsaktivister, tuskhandel, ulovligt fiskeri og kioskejere der ”ikke er medlem af moms”. Om end det indimellem holder hårdt.  Seneste udfordring kom da TDC’s prestigefyldte kontor domicil med et halehæng af glaspaladser, indtog Sluseholmen. Nye frontlinier kridtes op. I Sydhavnen er grænser, regler, rettigheder og identitet konstant til forhandling.

Ni kunstnere/-grupper giver hver deres fortolkning af
et personligt udvalgt sted i Sydhavnen
20 lokale spiller med.
Og tre byvandringer bliver til.

God fornøjelse

Kitt Johnson

Mere information om Kitt Johnson X-act: www.kittjohnson.dk

→ gå til top